Náhradní plnění

Pokud máte firmu, kde pracuje více jak 25 zaměstnanců, spadá na vás zákonem o zaměstnanosti daná povinnost zaměstnat určitý podíl OZP – osob se zdravotním postižením. Pokud nedokážete takovou osobu zaměstnat je zákonnou možností i tzv. náhradní plnění.

Zákon o zaměstnanosti ukládá všem soukromým firmám i veřejným institucím zaměstnat minimálně 4 % OZP. Pokud tedy má vaše firma více jak 25+ zaměstnanců, musíte zaměstnat jednu (a víc) OZP. Zákon pamatuje i na to, když tuto povinnost splnit nemůžete: na trhu není OZP s dostatečnou kvalifikací. V takovém případě musíte do státní pokladny odvést adekvátní částku nebo je tu ještě jedna možnost: tzv. náhradní plnění.

 

Kolik musíte státu odvést na přímé platbě nebo formou náhradního plnění?

 

Pokud si chcete spočítat, kolik musíte za jednu povinnou OZP státní kase zaplatit, musíte nejdříve znát průměrnou mzdu. Samozřejmě za rok, kdy se vás povinnost týká. Přesná potřebná data za I až II. kvartál ale Český statistický úřad zná vždy až koncem roku. Mimochodem: za rok 2016 to bylo 27 000, o rok později ve 2017 už 28 761 Kč. A vaše firma (instituce) musí zaplatit 2,5 násobek této částky. V roce 2017 tedy cca 72 000 Kč.

 

Chcete se vyhnout takové díře ve firemním rozpočtu?

Využijte náhradní plnění